Thuis

Foto's voorpagina: Henk Klaassen

U hebt onze website (weer) gevonden, welkom!

Ons kringgebouw Villa Ganita is open op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur. Daar ligt voor iedereen materiaal ter inzage. Dit varieert van oude foto’s tot krantenknipsels, bidprentjes, gegevens voor stamboomonderzoek, landkaarten en boeken.

Leden ontvangen driemaal per jaar ons huisorgaan Ganita Mare (voorheen Marktpraat), een blad vol gezellige historische wetenswaardigheden. De kring blijft voor vragen en opmerkingen ook steeds bereikbaar via info@historischekringgente.nl.

Laatste updates

06-05-2024: De Ganita Mare van 2022-2 nu online te lezen
18-12-2023: De Ganita Mare van 2022-1 nu online te lezen
22-11-2023: Gendt in Beeld
09-11-2023: RaboClub Support 2023
23-10-2023: Film boekpresentatie
04-10-2023: Jubileumboek
24-08-2023: RaboClub Support 2023
23-07-2023: Presentatie Gendt in Beeld op 29 september 2023
23-07-2023: Stamboomcafé in Elst op 7 oktober 2023
25-06-2023: De Ganita Mare van 2021-4 nu online te lezen
08-05-2023: Koninklijke onderscheiding
18-03-2023: Fotopresentatie 18 april 2023
21-03-2023: De Ganita Mare van 2021-03 nu online te lezen
27-01-2023: Filmavond Providentia
18-01-2023: Agenda bijgewerkt
28-12-2022: Digitaliseren oude films
23-11-2022: De Ganita Mare van 2021-2 nu online te lezen
13-10-2022: Mutaties bestuur
13-10-2022: Uitslag Rabo Clubsupport
05-09-2022: Rabo Clubsupport
12-08-2022: Alle Ganita mare’s nu op een plaats verzameld.. en gemakkelijker te lezen!
31-07-2022: De Ganita Mare van 2021-01 nu online te lezen.
07-07-2022: Bekijk nu een 3d foto van een archeologisch voorwerp van 700 vóór Chr. uit de Flieren.
04-06-2022: Nu zoekfunctie waarin de trefwoorden blauw gemarkeerd worden.
23-05-2022: In memoriam Yvonne de Boer.

 

Over ons

Ons kringgebouw Villa Ganita is open op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur

Ge kun ok nève komme ien Villa Ganita!
Adres: Nijmeegsestraat 19 6691CK Gendt


Logo Historische Kring Gente

De Historische Kring is ontstaan uit de viering van Gendt 750 jaar stadsrechten in 1983 en we hebben 900+ leden.

Wat doen we?

Leden ontvangen driemaal per jaar ons huisorgaan Ganita Mare (voorheen Marktpraat), een blad vol gezellige historische wetenswaardigheden.

Ons kringgebouw Villa Ganita aan de Nijmeegsestraat is altijd open op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.
Daar ligt voor iedereen materiaal ter inzage. Dit varieert van oude foto’s tot krantenknipsels, bidprentjes, gegevens voor stamboomonderzoek, landkaarten en boeken.

Ons doel

Het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Gendt. Het bevorderen van de instandhouding van de in Gendt nog levende folkloristische gebruiken.
Het opsporen en het waken voor het behoud der in Gendt aanwezige archeologische, historische, kunsthistorische en folkloristische en objecten zulks in de ruimste zin des woords.
Het zo mogelijk bijeenbrengen van dergelijke objecten in een openbare verzameling.
Het aankweken en verspreiden van kennis omtrent de bedoelde onderwerpen.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken, onder meer door: het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, cursussen, tentoonstellingen, folkloristische optochten, archeologisch onderzoek, alsmede door publicaties van persoonlijk of gezamenlijk werk, in welke vorm dan ook.

-+=
Top