Thuis

Foto voorpagina: Henk Klaassen

U hebt onze website (weer) gevonden, welkom!

 

 

 

 

Door de corona maatregelen is ons kringgebouw, Villa Ganita, voorlopig tot 17 januari 2022 dicht. De lezing over onderwijs door Geert Visser, gepland op 14 januari, kan niet doorgaan. De nieuwe datum krijgt u via ons kringblad te zijner tijd door.

De Historische Kring Gente wenst u ondanks alles gezellige dagen en een heel gezond 2022.

 De kring blijft voor vragen en opmerkingen bereikbaar via info@historischekringgente.nl.

Laatste updates

 

20-01-2022:  Wandelroute centrum Gendt is vernieuwd.
11-12-2021: Vanaf vandaag kunt u de lettergrootte op uw beeldscherm aanpassen. In de  rechterbovenhoek van alle pagina’s vindt u de symbolen voor kleiner, groter en bij het aanklikken van ‘=‘ krijgt u weer de originele grootte te zien.

10-09-2021: De Ganita Mare van 2020-4 nu online te lezen
30-04-2021: De Ganita Mare van 2020-2 nu online te lezen
02-03-2021: Deel uw Gelders WO2-verhaal online
02-03-2021:  De Ganita Mare van 2020-01 nu online te lezen
26-10-2020: De Ganita Mare van 2019-03 nu online te lezen
22-10-2020: Gebouwen in Gendt
03-10-2020: Een speurtocht door Gendt. U vindt de speurtocht ook onder het kopje Ganita in het navigatiemenu
U vindt de wandeling ook onder het kopje Ganita in het navigatiemenu.
05-10-2020: Een halve eeuw in en om de Hervormde Kerk te Gendt. 

Over ons

Ons kringgebouw Villa Ganita is open op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur
Wij zijn in 2021 in de zomermaanden gewoon aan het werk.

Ge kun ok nève komme ien Villa Ganita!
Adres: Nijmeegsestraat 19 6691CK Gendt


Logo Historische Kring Gente

De Historische Kring is ontstaan uit de viering van Gendt 750 jaar stadsrechten in 1983 en we hebben 900+ leden.

Wat doen we?

Leden ontvangen driemaal per jaar ons huisorgaan Ganita Mare (voorheen Marktpraat), een blad vol gezellige historische wetenswaardigheden.

Logo van ons blad Ganita Mare

Ons kringgebouw Villa Ganita aan de Nijmeegsestraat is altijd open op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.
Daar ligt voor iedereen materiaal ter inzage. Dit varieert van oude foto’s tot krantenknipsels, bidprentjes, gegevens voor stamboomonderzoek, landkaarten en boeken.

Ons doel

Het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Gendt. Het bevorderen van de instandhouding van de in Gendt nog levende folkloristische gebruiken.
Het opsporen en het waken voor het behoud der in Gendt aanwezige archeologische, historische, kunsthistorische en folkloristische en objecten zulks in de ruimste zin des woords.
Het zo mogelijk bijeenbrengen van dergelijke objecten in een openbare verzameling.
Het aankweken en verspreiden van kennis omtrent de bedoelde onderwerpen.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken, onder meer door: het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, cursussen, tentoonstellingen, folkloristische optochten, archeologisch onderzoek, alsmede door publicaties van persoonlijk of gezamenlijk werk, in welke vorm dan ook.