Thuis

Voorpaginafoto: Lente in Gente, Henk Klaassen

U hebt onze website (weer) gevonden, welkom!

 

Kringgebouw helaas weer tijdelijk gesloten!
Voor vragen, informatie en andere zaken blijft de kring bereikbaar via www.historischekringgente.nl en info@historischekringgente.nl. Zie hiervoor ook onze blog

Laatste updates

Update 30-04-2021: De Ganita Mare van 2020-2 nu online te lezen
Update 02-03-2021: Deel uw Gelders WO2-verhaal online
Update 02-03-2021:  De Ganita Mare van 2020-01 nu online te lezen
Update 26-10-2020: De Ganita Mare van 2019-03 nu online te lezen
Update 22-10-2020: Gebouwen in Gendt
Update 03-10-2020: Een speurtocht door Gendt. U vindt de speurtocht ook onder het kopje Ganita in het navigatiemenu
Update 02-10 2020: Een wandeling door Gendt, druk af en neem mee voor onderweg! U vindt de wandeling ook onder het kopje Ganita in het navigatiemenu.
Update 05-10-2020: Een halve eeuw in en om de Hervormde Kerk te Gendt. Navigatie: Kijk onder het tabblad Ganita

Over ons

Ons kringgebouw Villa Ganita is open op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur
Wij zijn in de maanden juli en augustus met met vakantie.

Ge kun ok nève komme ien Villa Ganita!
Adres: Nijmeegsestraat 19 6691CK Gendt


Logo Historische Kring Gente

De Historische Kring is ontstaan uit de viering van Gendt 750 jaar stadsrechten in 1983 en we hebben 900+ leden.

Wat doen we?

Leden ontvangen driemaal per jaar ons huisorgaan Ganita Mare (voorheen Marktpraat), een blad vol gezellige historische wetenswaardigheden.

Logo van ons blad Ganita Mare

Ons kringgebouw Villa Ganita aan de Nijmeegsestraat is altijd open op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.
Daar ligt voor iedereen materiaal ter inzage. Dit varieert van oude foto’s tot krantenknipsels, bidprentjes, gegevens voor stamboomonderzoek, landkaarten en boeken.

Ons doel

Het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Gendt. Het bevorderen van de instandhouding van de in Gendt nog levende folkloristische gebruiken.
Het opsporen en het waken voor het behoud der in Gendt aanwezige archeologische, historische, kunsthistorische en folkloristische en objecten zulks in de ruimste zin des woords.
Het zo mogelijk bijeenbrengen van dergelijke objecten in een openbare verzameling.
Het aankweken en verspreiden van kennis omtrent de bedoelde onderwerpen.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken, onder meer door: het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, cursussen, tentoonstellingen, folkloristische optochten, archeologisch onderzoek, alsmede door publicaties van persoonlijk of gezamenlijk werk, in welke vorm dan ook.