Thuis

De natuuropnamen zijn gemaakt door Henk Klaasen

U hebt onze website (weer) gevonden, welkom!

 

 

 

 

 

Laatste updates

 

Update 25-09: De geschiedenis van Gendt in kort bestek
Update 03-09: Open Monumentendag 2019

 

 

 

Over ons

Ons kringgebouw Villa Ganita is open op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur
Wij zijn in de maanden juli en augustus met met vakantie.

Ge kun ok nève komme ien Villa Ganita!
Adres: Nijmeegsestraat 19 6691CK Gendt


Logo Historische Kring Gente

De Historische Kring is ontstaan uit de viering van Gendt 750 jaar stadsrechten in 1983 en we hebben 900+ leden.

Wat doen we?

Leden ontvangen driemaal per jaar ons huisorgaan Ganita Mare (voorheen Marktpraat), een blad vol gezellige historische wetenswaardigheden.

Logo van ons blad Ganita Mare

Ons kringgebouw Villa Ganita aan de Nijmeegsestraat is altijd open op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.
Daar ligt voor iedereen materiaal ter inzage. Dit varieert van oude foto’s tot krantenknipsels, bidprentjes, gegevens voor stamboomonderzoek, landkaarten en boeken.

Ons doel

Het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Gendt. Het bevorderen van de instandhouding van de in Gendt nog levende folkloristische gebruiken.
Het opsporen en het waken voor het behoud der in Gendt aanwezige archeologische, historische, kunsthistorische en folkloristische en objecten zulks in de ruimste zin des woords.
Het zo mogelijk bijeenbrengen van dergelijke objecten in een openbare verzameling.
Het aankweken en verspreiden van kennis omtrent de bedoelde onderwerpen.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken, onder meer door: het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, cursussen, tentoonstellingen, folkloristische optochten, archeologisch onderzoek, alsmede door publicaties van persoonlijk of gezamenlijk werk, in welke vorm dan ook.

Bestuur

Willem Rasing ‘voorzitter’

Voorzitter Willem Rasing heeft zich jarenlang met genealogie bezig gehouden. Hij publiceert regelmatig in het kringblad een (stamboom)achtergrondverhaal van bekende en tijdelijk bekende Gendtse personen en families. Ook is hij bezig met een inventarisatie van het archiefmateriaal, dat door leden aan de kring geschonken is. Als voorzitter representeert hij de kring in vergaderingen en contacten met andere verenigingen.
Willem Rasing Bernhardstraat 22, 6691 ZM Gendt, tel. 0481-424546

Yvonne de Boer – Ravestein ‘secretaris’

Yvonne de Boer-Ravestein is secretaris van de kring. De afhandeling van de in- en uitgaande correspondentie wordt door haar verzorgd. Ze doet historisch onderzoek en schrijft daarover in het kringblad Ganita mare. Tevens doet ze de opmaak van het blad en heeft ze de eindredactie. Daarnaast verzorgt zij de teksten bij de tentoonstellingen van de kring en worden de leden door middel van een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van lezingen en nieuwtjes.
Yvonne de Boer, Waterwolf 31, 6681 TH Bemmel, tel. 0481 422400

Email: info@historischekringgente.nl

Nijmeegsestraat 19, openingstijden maandagavond 20-22 uur en woensdagmorgen 09.30-12 uur.

Geert Witjes ‘penningmeester’

Geert Witjes is sinds 1 juli 2006 penningmeester van de kring. Hij is de opvolger van Harrie Scholten die deze functie vanaf 1983 heeft vervuld. Geert is een geboren en getogen Gendtenaar met veel belangstelling voor de (Gendtse) historie. Als voormalig bankmedewerker ( inmiddels in de VUT) is Geert gewend om voor andermans geld te zorgen. Als penningmeester verzorgt hij de inning van de contributies en bewaakt de in- en uitgaven van de kring.
Geert Witjes, De Haspel 9, 6691 PP Gendt, tel. 0481 422851

Gerard Janssen ‘geografie en archeologie’

Al sinds de oprichting is hij bestuurslid van de kring, met een onderbreking wegens zijn drukke werkzaamheden van een jaar. Zijn interesse gaat uit naar het ontstaan van de plaats Gendt, de geografie en de gebouwde omgeving plus de archeologie van ons woongebied. Verder houdt hij zich bezig met de namen die gegeven zijn aan het dorp, de buurtschappen de straten en de landerijen van Gendt. Deel je zijn interesse laat het hem dan weten. De afdeling archeologie (te vinden op de zolder van Villa Ganita) valt ook onder zijn verantwoordelijkheid.
Gerard Janssen, Klappenburgstraat 1 J, 6681 XN Bemmel, tel. 0481 431324

Mia Gerrits-Bouwman ‘genealogie en ledenadministratie’

Mia Gerrits-Bouwman is werkzaam binnen de sectie genealogie. Deze sectie heeft inmiddels een bestand van 37000 personen. Al deze personen hebben op een of andere wijze te maken gehad met de burgerlijke- of kerkelijke administratie van de voormalige gemeente Gent, c.q. Gendt.
Mia Gerrits-Bouwman, Steenakker 11, 6691 DM Gendt, tel. 0481 423543

Riet Berends ‘fotografie’

Riet Berends is verantwoordelijk voor de ordening van het verleden in geschrift en beeldmateriaal. Samen met vrijwilligers verzamelt zij o.a. oude kranten, oude foto’s, oude bidprentjes. Heeft U nog oude foto’s dan zou het fijn zijn als wij die van U mogen kopiëren en aan onze verzameling kunnen toevoegen. Ook oude bidprentjes – het liefst zeer oude – zijn bij ons altijd welkom, of anderszins als het maar iets met Gendt te maken heeft.
Riet Berends-Peters, Baron van Gendtlaan 7, 6691 ZH Gendt, tel. 0481 422471

Henk Klaassen ‘onderzoek’

Henk Klaassen is als bestuurslid van de kring voornamelijk bezig met de jaarlijks terugkerende fototentoonstelling voor het kersenfeest. Hij verzorgt daarnaast ook menigmaal andere tentoonstellingen, want verenigingen vragen aandacht, vanaf hun oprichting tot een jubileum. Hij houdt op zijn tijd ook diapresentaties over (verdwenen) historische gebouwen en objecten in Gendt en naaste omgeving en doet daar ook onderzoek naar. De Gendtse buurtschappen en hun bewoners zijn o.a. zijn specialiteit. Hij fotografeert en schrijft artikelen voor ons kringblad.
Henk Klaassen, v.d.Duyn van Maasdamstr. 8, 6691 CT Gendt, tel. 0481 424253

Ria Schouten ‘jaarprogramma’

Ria verzorgt de programmering van lezingen en de jaarlijkse excursie. Zij nodigt de sprekers uit, kijkt welke lezingen voor de leden interessant zijn en bespreekt de locaties. Haar verslag van de lezingen en/of excursie is dikwijls in de Ganita mare te vinden.
Ria Schouten-de Haan, ‘t Hof 10, 6691 HK Gendt, tel. 0481-422781

Robert Braam, ‘Tweede Wereldoorlog en Politionele Acties Nederlands-Indië’

Robert Braam is de jongste in het bestuur. Hij heeft het Museum Niemandsland over de Tweede Wereldoorlog naast Villa Ganita, in hetzelfde gebouw maar met een aparte ingang. Al jong heeft hij diverse voorwerpen uit die tijd verzameld en in een spannende tentoonstelling ondergebracht, die regelmatig door schoolklassen bezocht wordt. Hij weet al die voorwerpen van een deskundige toelichting te voorzien. Rmabraam@gmail.com.

Geert Visser, erelid

Geert Visser is toen hij aftrad als voorzitter van de kring tot erelid benoemd. Hij  is voorheen als leraar geschiedenis werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs. Als historicus publiceert hij regelmatig artikelen en ons eigen blad Ganita Mare profiteert daarvan natuurlijk het meest. Hoewel hij nu in Angeren woont, heeft hij een groot deel van zijn leven in Gendt gewoond en gewerkt. Hij is tevens redactielid van het jaarboek Terugblik.
Geert Visser, Kardinaal de Jongstraat 2, 6687 LG Angeren, tel. 026-3256718

Contact

..en druk op 'verzenden'

 

..of gebruik ons mailadres: info@historischekringgente.nl

Lid worden

Welkom, nieuw lid!

Steunend lid of werkend lid van de Historische Kring Gente, het kan allebei. Het lidmaatschap kan beperkt blijven tot het betalen van de contributie en het doornemen van onze publicaties. Het mag ook meer zijn.
Bijvoorbeeld het bezoeken van (een van) onze lezingen en/of meegaan met een excursie.
Ook kunt u ons helpen met onze boeiende bezigheden, hetgeen mag variëren van één tot – vul zelf maar in – uren per jaar.Onze leden kunnen, als ze dat willen, aan het eind van het jaar tegen een gereduceerd bedrag het jaarboek Terugblik ontvangen. Terugblik kent ieder jaar een ander thema en staat dan vol Betuwse verhalen van (amateur)historici over dat onderwerp. Een kringabonnement kost inclusief Terugblik € 22,-.Welkomstgeschenk

Wie dit jaar lid wordt, krijgt als welkomstgeschenk het boek Gendt tussen Kraaijenbosch en Knienepol dat bij ons 30-jarig jubileum uitgegeven werd. Het is een prachtig, dik boek met veel oude foto’s en meer dan twintig artikelen van schrijvers die met Gendt verbonden zijn. Die artikelen gaan over verschillende facetten van het Gendtse verleden, zoals geografie, genealogie, dialect, oorlog, kunst en cultuur enz.. Esther Gerritsen, de bekende schrijfster van het boekenweekgeschenk, heeft een verhaal erin geschreven over haar jeugd in Gendt.

Het lidmaatschap/cadeau-abonnement kost € 15,− en samen met het jaarboek Terugblik kost het € 22,−. Ieder lid ontvangt driemaal per jaar het fraaie kringblad Ganita mare. Verder kan men verschillende lezingen bijwonen of deelnemen aan de jaarlijkse excursie. Alle reden dus om nu lid te worden of iemand lid te maken met een cadeauabonnement.

Betalen…. U ontvangt van ons een machtigingsformulier. Als wij dit ingevuld en ondertekend van u terug ontvangen wordt de contributie jaarlijks automatisch geïncasseerd.

De mogelijkheden:

  • Ja, ik word lid van de Historische Kring Gente voor € 15, – per jaar.
  • Ja, ik word lid van de Historische Kring Gente voor € 22, – per jaar en ontvang eenmaal per jaar het jaarboek Terugblik.

Vul hieronder de gevraagde gegevens in en druk op “verzenden”

..en druk op 'verzenden'