Agenda

Jaarprogramma 2019

Lezing over het kasteel in Hulhuizen, waar heeft het gestaan, hoe en waarom is het verdwenen.
Na de pauze: lezing van Geert Visser over Gerward.

Woensdag 3 april 2019, 20.00 uur
Zaal van Café Concordia, Waaldijk 19-23, 6691 MB Hulhuizen.

Lezing met drs. Willem Overmars en na de pauze met Geert Visser.
Willem Overmars zal op deze avond voornamelijk vertellen over het kasteel Hulhuizen. Het kasteel wordt dan benaderd vanuit de Waal. Het zal niet gaan over de kasteelvrouwe of over de inrichting van het kasteel en ook niet echt over de staatsrechtelijke positie van Hulhuizen. Kern is de langzame teloorgang van het kasteel dat dan in de diepten van de Waal aan het verdwijnen is. De heer Overmars zal praten over de spontane verleggingen van de loop van de Waal, over landerijen die verzwolgen raken. En hoe de rivier dat deed. Waarom raakten zoveel huizen, kastelen, zelfs dorpen en steden in de problemen langs de rivier? Daarvoor is het nodig ook wat ruimer te kijken dan Hulhuizen. De Millingerwaard is al heel nauw verbonden met het lot van Hulhuizen, dus die komt aan bod. Hoe diep een buitenbocht kan zijn laat hij zien aan de hand van de zeer bedreigde stad Emmerich, waar alles heel precies is opgemeten. Het splitsingspunt komt aan de orde en de ontwikkeling van de Waal vanaf 1500 tot 1700.
Tot slot zal Willem Overmars ons laten zien waar men moet gaan zoeken om nog iets te vinden van het oude kasteel. Zijn verhaal zal gaan over de tijd tot 1700 al gaat hij nog wel vertellen waar en in welk krib vak we nu moeten gaan zoeken.

aanklikken voor vergroting
1664 Het trotse kasteel is bijna in de rivier verdwenen. Kaart door Frans von Seenhem. LandesArchiv Nordrhein WestfalenKaart, aanklikken voor vergroting

Geert Visser vertelt na de pauze over Gerward. Gerward is een Frankisch edelman geweest, die hier in de 9e eeuw geleefd heeft en bezit gehad heeft. Een heel belangrijk man, kloosterling, schrijver en bouwheer. De aartsvader van Gendt. Hij heeft in Gendt een aantal manuscripten achtergelaten, waardoor gezegd wordt dat in Gendt de oudste bibliotheek van Nederland stond. Deze bibliotheek is later verstrooid geraakt en grotendeels verdwenen, maar ooit had het klooster Lorsch bij Mannheim het. Hoor alles wat intussen bekend is van de Munnikhof, Gerwards verblijf daar en zijn leven.

Met de MuseumPlusBus op 18 april naar het Openluchtmuseum in Arnhem

Wij hebben bij de BankGiroloterij een aanvraag ingediend voor een bezoek met onze leden aan het Openluchtmuseum Arnhem met de MuseumPlusBus. Ook leden met een rollator of rolstoel en hun begeleider of begeleidster gaan dan mee. Een leuk uitje dus voor mensen met en zonder beperking.
Het vervoer en de entree is gratis. Lunch € 12,50 per persoon. Iedereen die mee kan heeft intussen gehoord dat hij/zij tot de deelnemers behoort.