Agenda

Jaarprogramma 2019

Excursie tentoonstelling Graafs museum ‘50 jaar AWN-Nijmegen’

Op woensdag 16 januari gaat de Historische Kring Gente naar Grave voor een bezoek aan het Graafs Museum. Op dit moment is er de tentoonstelling 50 jaar ANW-Nijmegen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de afdeling. Daarna is er om 15.00 uur de gelegenheid om onder leiding van een gids rond te wandelen in het prachtige vestingstadje met vele bijzondere historische gebouwen en kerken. De wandeling duurt ruim een uur. Ca. 16.30 uur keren we huiswaarts.
Vertrek vanaf Villa Ganita, Nijmeegsestraat 19, om 13.00 uur; carpoolen mogelijk.
Voor wie rechtstreeks wil gaan we beginnen om 13.30 uur, het adres is:
St. Elisabethstraat 10a in Grave.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de afdeling Nijmegen van de AWN, de vereniging van amateurarcheologen, worden in het Graafs Museum de resultaten van een halve eeuw opgraven getoond. Centraal in de tentoonstelling staat de Wim Tuijncollectie: een nooit eerder geëxposeerde verzameling voorwerpen die de intussen overleden Wim Tuijn met hulp van andere AWN- leden in de loop der jaren heeft opgegraven. Naast deze persoonlijke collectie ziet u het resultaat van de opgravingen van lokale (werk)groepen met vondsten uit Grave, Heumen, Cuijk, Wijchen, Gennep, Deest, Huissen, Gendt en Nijmegen. Er is een inleidende film van 18 minuten.
Het is een overzichtelijk museum in de mooiste stadspoort van Nederland. Het museum heeft een vaste collectie over Grave zelf en een tijdelijke, in de moderne aanbouw die nu door AWN ingevuld wordt. Opgeven via info@historischekringgente.nl
De toegang is gratis, voor de koffie/thee heeft u een munt van € 1.00 nodig

Romeins aardewerk uit Gendt, gebruikt als bijgave bij crematie, aanklikken voor vergroting

Verdwenen winkeltjes en cafés door Henk Klaassen met medewerking van Mia Gerrits.

Maandag 18 maart 2019, 20.00 uur
Grote zaal in Providentia, Dorpstraat 5, 6691 AV Gendt.

Herhaling van de lezing met PowerPoint beelden van ‘winkeltjes’ in Providentia. Henk Klaassen vertelt over vele verdwenen panden, waarvan we zelf soms niet meer weten dat ze er waren of panden en bewoners die we nooit zullen vergeten. Wederom een avond vol nostalgie.
Kon u er de vorige keer niet bij zijn of had u een plekje waar u bijna niks zag of kon horen, probeer het dan nog eens. Nu in de grote zaal van Providentia.

De winkel van Hoogveld aan de Dorpstraat, aanklikken voor vergroting

Lezing over het kasteel in Hulhuizen, waar heeft het gestaan, hoe en waarom is het verdwenen.
Na de pauze: lezing van Geert Visser over Gerward.

Woensdag 3 april 2019, 20.00 uur
Zaal van Café Concordia, Waaldijk 19-23, 6691 MB Hulhuizen.

Lezing met drs. Willem Overmars en na de pauze met Geert Visser.
Willem Overmars zal op deze avond voornamelijk vertellen over het kasteel Hulhuizen. Het kasteel wordt dan benaderd vanuit de Waal. Het zal niet gaan over de kasteelvrouwe of over de inrichting van het kasteel en ook niet echt over de staatsrechtelijke positie van Hulhuizen. Kern is de langzame teloorgang van het kasteel dat dan in de diepten van de Waal aan het verdwijnen is. De heer Overmars zal praten over de spontane verleggingen van de loop van de Waal, over landerijen die verzwolgen raken. En hoe de rivier dat deed. Waarom raakten zoveel huizen, kastelen, zelfs dorpen en steden in de problemen langs de rivier? Daarvoor is het nodig ook wat ruimer te kijken dan Hulhuizen. De Millingerwaard is al heel nauw verbonden met het lot van Hulhuizen, dus die komt aan bod. Hoe diep een buitenbocht kan zijn laat hij zien aan de hand van de zeer bedreigde stad Emmerich, waar alles heel precies is opgemeten. Het splitsingspunt komt aan de orde en de ontwikkeling van de Waal vanaf 1500 tot 1700.
Tot slot zal Willem Overmars ons laten zien waar men moet gaan zoeken om nog iets te vinden van het oude kasteel. Zijn verhaal zal gaan over de tijd tot 1700 al gaat hij nog wel vertellen waar en in welk krib vak we nu moeten gaan zoeken.

aanklikken voor vergroting
1664 Het trotse kasteel is bijna in de rivier verdwenen. Kaart door Frans von Seenhem. LandesArchiv Nordrhein WestfalenKaart, aanklikken voor vergroting

Geert Visser vertelt na de pauze over Gerward. Gerward is een Frankisch edelman geweest, die hier in de 9e eeuw geleefd heeft en bezit gehad heeft. Een heel belangrijk man, kloosterling, schrijver en bouwheer. De aartsvader van Gendt. Hij heeft in Gendt een aantal manuscripten achtergelaten, waardoor gezegd wordt dat in Gendt de oudste bibliotheek van Nederland stond. Deze bibliotheek is later verstrooid geraakt en grotendeels verdwenen, maar ooit had het klooster Lorsch bij Mannheim het. Hoor alles wat intussen bekend is van de Munnikhof, Gerwards verblijf daar en zijn leven.

Met de MuseumPlusBus misschien naar het Openluchtmuseum in Arnhem?

Wij hebben bij de BankGiroloterij een aanvraag ingediend voor een bezoek met onze leden aan het Openluchtmuseum Arnhem met de MuseumPlusBus. Ook leden met een rollator of rolstoel en hun begeleider of begeleidster kunnen dan mee. Een leuk uitje dus voor mensen met en zonder beperking.
Als we dit voor elkaar krijgen wordt het vervoer en de entree gratis. U kunt zich nu al in principe opgeven bij een van onze bestuursleden en via info@historischekringgente.nl met naam en telefoonnummer en dan ziet u in een volgende aflevering van ons kringblad of en wanneer het in 2019 door kan gaan. U krijgt dan telefonisch te horen of u bij de deelnemers hoort.

Ria Schouten-de Haan