Agenda

Jaarprogramma

Als alles weer een beetje normaal verloopt, dan kunt u dit in begin 2022 van ons verwachten. We houden ons aan de dan geldende corona regels. Met ingang van september 2022 (als wij beginnen aan het 40ste seizoen) volgt er hopelijk meer.

De lezing van 14 januari wordt verzet naar een latere datum.
Onderwijs in Gendt

Lezing door Geert Visser met groot scherm.
Vrijdag 14 januari 2022 om 20.00 uur
Grote zaal Providentia, Dorpstraat, Gendt.
Wij volgen de dan geldende corona regels.

Er zijn maar weinig zaken in ons land waar iedere bewoner mee te maken krijgt. Eén daarvan is de lagere school. (Sinds 1985 bestaat dit schooltype officieel niet meer, maar spreken we van basisschool, de integratie van kleuter- en lager onderwijs.) Iedereen die dit leest heeft op een lagere school gezeten; de één met meer plezier dan de ander, maar herinneringen aan die tijd hebben we allemaal. Er was een tijd dat naar school gaan helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Voordat op 1 januari 1901 de leerplicht werd ingevoerd mochten ouders kiezen of ze hun kinderen naar school stuurden. Vooral in de zomer hielden ze hun kinderen thuis om mee te helpen op het (boeren)bedrijf of (tot 1874) te werken op een van de Gendtse steenfabrieken. Vanaf 1801 bestaat de (openbare) lagere school, ook in Gendt.
In deze lezing vertelt Geert Visser over de geschiedenis van het onderwijs in Gendt. Naast de hierboven genoemde onderwerpen gaat het onder meer over de verschillende schoolgebouwen en hun inrichting, de leerkrachten (zoals de spraakmakende juffrouw Klöpner en meester Dinnissen) en de ontwikkeling van het bijzonder (katholiek en protestants) en openbaar onderwijs. Zo kregen de Gendtse meisjes vanaf eind 1911 een katholieke school en de jongens in 1932. Vanaf dat jaar was er ook een hervormde school. Het openbaar onderwijs verdween om precies vijftig jaar later met de Tichelaar terug te keren.
Naast het kleuter- en lager onderwijs kende Gendt twee vormen van voortgezet onderwijs: de meisjes-vglo van juffrouw Willems en de landbouwschool van mijnheer Oude Ophuis. Beide schooltypen waren geen lang leven beschoren in het dorp. Hoe dat zit – en veel andere dingen – hoort u op de lezing.

Openbare Lagere School Gendt
Landbouw en VGLO School

Excursie: Vrijheidsmuseum Groesbeek

Zondag 22 mei 2022 om 14.00 uur
Wylerbaan 4, Groesbeek

Wij volgen de dan geldende corona regels.

Het bevrijdingsmuseum in Groesbeek heet na de verbouwing al een tijdje Vrijheidsmuseum. Bij de herdenking van 75 jaar bevrijding stond een bezoek op het programma, maar ging het vanwege corona niet door. Nu een nieuwe poging.
Er kan vanaf 13.30 uur gecarpoold worden vanaf Villa Ganita. Voor de deelnemers aan deze excursie wordt de entree door onze historische kring betaald, maar als u een Museumjaarkaart heeft, wordt u verzocht deze mee te nemen.

Vrijheidsmuseum
Vrijheidsmuseum Groesbeek