Extra gratis bevrijdingsuitgave

De extra uitgave van de Ganita mare, die gratis bij alle huisgezinnen in Gendt in de bus valt (behalve die met nee-nee sticker), komt eraan. Ook alle leden van de kring buiten Gendt krijgen dit dikke tijdschrift van 100 pagina’s met verschillende verhalen van Gendtenaren over de Tweede Wereldoorlog. Een welkome afwisseling en iets te lezen in deze tijd waarin iedereen veel thuis zit vanwege het coronavirus.

De kring hoopt natuurlijk dat veel Gendtenaren nu ook lid gaan worden. Een lidmaatschap kost jaarlijks € 15,- en men krijgt daarvoor 3 (dit jaar dus 4) kringbladen met historische artikelen over Gendt en omgeving. Een nieuw lid krijgt bovendien nog dit jaar het boek Gendt tussen Kraaijenbosch en Knienepol.

Verder houdt de kring normaal drie lezingen en een excursie per jaar. Leden die bovendien het jaarlijkse themaboek Terugblik willen ontvangen, betalen €22,- per jaar. Dit jaar zal Terugblik gaan over oorlogsverhalen uit de Betuwe. Men kan zich aanmelden als lid via een invulformulier op deze site of via info@historischekringgente.nl

Kringgebouw voorlopig dicht voor publiek

In verband met de maatregelen ter beperking van het Coronavirus zal het kringgebouw van de Historische Kring Gente voorlopig voor publiek gesloten zijn. Voor vragen, informatie en andere zaken blijft de kring bereikbaar via www.historischekringgente.nl en info@historischekringgente.nl.

Lezing 19 maart gaat niet door

Vanwege het advies van de overheid om voorlopig niet in grote groepen samen te komen heeft de Historische Kring Gente besloten de lezing op donderdag 19 maart in de Leemhof niet door te laten gaan. Geert Visser zou het dan over het onderwijs in Gendt hebben, maar in overleg met hem wordt de lezing uitgesteld tot een latere datum als het Corona virus niet meer actief rondwaart. Op dit moment zou misschien menigeen uit voorzorg niet naar de lezing komen en dat zou zonde zijn van dit interessante onderwerp. Zodra het mogelijk is, hoort u een nieuwe datum. Veel sterkte, blijf gezond en maak er het beste van.

Een complimentje voor de kring

Zondag 1 maart is het nationale complimenten dag geweest. De kring werd de woensdag daarop tijdens openingsuren verrast door het echtpaar Schennink-Van Bolderen met twee taarten. Het was een attentie op eigen initiatief, omdat ze altijd met veel plezier het kringblad lezen en waardering hadden voor alle activiteiten van de kring. De waardering was wederzijds want het gebak viel, zoals te zien is, bijzonder in de smaak.

Extra uitgave Ganita mare ter gelegenheid van Gendt 75 jaar bevrijd.

In begin april verschijnt een extra uitgave van Ganita mare met heel veel verhalen van Gendtenaren over de oorlog. Verder komt er nog veel extra informatie naar voren over deze verschrikkelijke tijd die grote indruk heeft gemaakt op alle inwoners. De uitgave beslaat 100 pagina’s en is geïllustreerd met tal van foto’s. Ieder huisgezin in Gendt ontvangt gratis een exemplaar in de bus en alle leden van de kring krijgen deze uitgave natuurlijk ook.

Ganita mare 2020-1 verschijnt binnenkort

Begin februari kunt u Ganita mare 2020-1 verwachten. Het nieuwe kringblad ziet er iets anders uit dan voorheen. Wij zijn overgestapt op een nieuwe drukker en hebben meteen het lettertype wat groter gemaakt; dus makkelijker te lezen. Een aantal plaatjes is nu in kleur. Graag horen wij uw op- en aanmerkingen.

Wat staat erin:

 • Gendt 100 jaar geleden ofwel verslag van de toestand der gemeente
 •  Australië in Gendt
 • Harrie van Moerkerk Schutterskoning
 • Extra uitgave in april
 • De wollef en Roodkepke
 • Verslag lezing Arm en Rijk in de Genealogie
 • Het Hulhuizense veer

en nog veel meer.

Gendts Bevrijdingsfestival

Op 17, 18 en 19 januari wordt het Gendts Bevrijdingsfestival gehouden. Hieronder het programma van dag tot dag.

Vrijdag 17 januari

 • Opening vernieuwd Museum Niemandsland, Nijmeegsestraat 19 (naast Villa Ganita)

Na de officiële opening bezoeken enkele schoolklassen het oorlogsmuseum. Het museum biedt nu met moderne technieken een beleving van de oorlogsperiode van 1939 t/m 1945 in deze regio en met name Gendt.

 • 15.00 – 17.00 uur. Museum open voor publiek. Toegang € 3,50 inclusief kopje koffie/thee
 • 20.00 – ca. 22.00 uur. Lezing van de Historische Kring Gente door Bauke Huisman in grote zaal Providentia, Dorpstraat, Gendt. Bauke Huisman belicht in een PowerPointpresentatie de oorlogshandelingen in de Betuwe van september 1944 tot en met mei 1945. Toegang gratis. Koffie/thee etc. in de pauze is voor eigen rekening.

Zaterdag 18 januari

 • 10.00 – 17.00 uur. Museum Niemandsland. Toegang € 3,50 inclusief kopje koffie/thee
 • 15.00 – ca. 17.30 uur. Bevrijdingsconcert Schutterij St. Sebastianus in grote zaal Providentia, Gendt. Toegangskaart € 7,50. Het concert wordt geïllustreerd met filmbeelden uit de oorlog en interviews van Gendtenaren die de oorlog nog meegemaakt hebben. Er is een pauze van ca. 30 minuten. Nog een paar kaartjes zijn te verkrijgen bij De Gent in Gendt.
 • 20.00 –  ca. 22.30 uur. Bevrijdingsconcert Schutterij in grote zaal Providentia, Gendt. Toegangskaart € 7,50. Het concert wordt geïllustreerd met filmbeelden uit de oorlog en interviews van Gendtenaren die de oorlog nog meegemaakt hebben. Er is een pauze van ca. 30 minuten.

Zondag 19 januari

 • 10.15 – 11.00 uur. Optreden Schutterij St. Sebastianus en drumfanfare Michael bij Oorlogsmuseum Niemandsland.
 • 11.00 – 17.00 uur. Museum Niemandsland open. Toegang € 3,50 inclusief kopje koffie/thee.

Bevrijdingsfestival van 17-19 januari 2020

Vrijdag 17 januari begint het Bevrijdingsfestival in zaal Providentia met een lezing van de Historische Kring Gente door Bauke Huisman over de Tweede Wereldoorlog in de Betuwe.
De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Bauke geeft een overzicht van de militaire operaties tijdens de oorlog in de oostelijke Betuwe. Hij heeft zich daarin gespecialiseerd en door de lezing krijgt u een totaalplaatje van de operaties tussen september 1944 en mei 1945 van de geallieerde troepenbewegingen. De daarmee samenhangende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de slag om Elst, het bombardement op Gendt en de verwoesting ervan komen aan de orde. Ook besteedt hij aandacht aan het lot van de burgerbevolking. Bauke is verbonden met en vaak te vinden in Oorlogsmuseum Niemandsland.

Bauke Huisman

Zaterdag 18 januari vindt in zaal Providentia het Bevrijdingsconcert plaats. Tijdens een middag- en avondconcert wordt het Gendtse verhaal over de oorlog geïllustreerd om 15.00 en 20.00 uur. Aan de hand van onderwerpen als de mobilisatie, de bezetting, D-Day, operatie Market Garden, de bevrijding en herdenking wordt u meegenomen hoe het in de oorlog was in Gendt en hoe dit door Gendtenaren beleefd werd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interviews, filmbeelden, foto’s, verhalen en muziek gespeeld door St. Sebastianus.
Zondag 19 januari om 10:30 uur is er een muzikale aubade bij Oorlogsmuseum Niemandsland. Deze aubade is ter gelegenheid van de vernieuwde tentoonstelling en zal muzikaal worden verzorgd door drumfanfare Michaël uit Nijmegen en St. Sebastianus.

Arm en rijk in de genealogie

Maandag 25 november, lezing door Anton Neggers.
Locatie: Villa Ganita, Nijmeegsestraat 19. Aanvang 20.00 uur.

De vitrine in de raadszaal is gevuld met voorwerpen die een goed beeld geven van arm en rijk in de (Gendtse) geschiedenis.
Verdere info vindt u in de Agenda.

A. Neggers
A. Neggers

De nieuwe Ganita mare komt tegen eind oktober

Wat kunt u in de nieuwe Ganita mare lezen?:

 • Jaarprogramma 2019-2020
 • Burgemeester neemt de benen (Van der Goes die eind 1891 opeens verdween)
 •  De wollef en de zeuve geitjes
 • André Dinnissen, deel 2, emigrant naar Canada
 • De kleine Winst van Tonnie Niels
 • Verslag lezing Willem Overmars en de plek van het kasteel van Hulhuizen
 •  en nog veel meer…..