Afmelding nieuwsbrief lukt niet

Helaas heeft de link om u af te melden voor de nieuwsbrief niet goed gewerkt. We zien wel de afmelding, maar niet van wie die afkomstig is. Wij kunnen die persoon dus niet uit het bestand verwijderen. Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, geef dit dan door via info@historischekringgente.nl met uw naam en e-mailadres. Aan de link wordt gewerkt, zodat het straks ook op die manier weer kan.

Bevrijdingsconcert op YouTube

Op 18 januari 2020 gaf St. Sebastianus twee concerten tijdens het Gendtse Bevrijdingsfestival geïllustreerd met beelden van de oorlog en interviews van Gendtenaren. De opname van deze concerten is te zien op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag op het YouTube kanaal  van St. Sebastianus vanaf 19.30 uur. Daarna is de livestream van het concert openbaar op YouTube en kunt u het op elk gewenst moment terugkijken. Omroep Lingewaard gaat het ook op 5 mei uitzenden,  voor kpn gebruikers/abonnees op kanaal 1478.

Wat de kring wel en niet kan in Coronatijd

Er waren nogal wat vragen om een extra exemplaar van onze uitgave Oorlog en Vrede, Gendt 75 jaar bevrijd. Wij hebben ervoor gezorgd dat u die gratis kunt krijgen bij The Read Shop in Gendt. Ons kringgebouw is namelijk tot nader order gesloten. Wij zijn wel digitaal bereikbaar.
Onze excursie op 17 mei a.s. naar het Vrijheidsmuseum in Groesbeek kan nu natuurlijk ook niet doorgaan. Het museum is vooralsnog tot 1 juni gesloten en het is onzeker hoe het samenkomen als groep en het carpoolen in de toekomst geregeld kan worden.
Verder is het Kersenfeest in Gendt uitgesteld tot volgend jaar. Dus dit jaar geen fototentoonstelling van de kring in de Leemhof.

Extra gratis bevrijdingsuitgave

De extra uitgave van de Ganita mare, die gratis bij alle huisgezinnen in Gendt in de bus valt (behalve die met nee-nee sticker), komt eraan. Ook alle leden van de kring buiten Gendt krijgen dit dikke tijdschrift van 100 pagina’s met verschillende verhalen van Gendtenaren over de Tweede Wereldoorlog. Een welkome afwisseling en iets te lezen in deze tijd waarin iedereen veel thuis zit vanwege het coronavirus.

De kring hoopt natuurlijk dat veel Gendtenaren nu ook lid gaan worden. Een lidmaatschap kost jaarlijks € 15,- en men krijgt daarvoor 3 (dit jaar dus 4) kringbladen met historische artikelen over Gendt en omgeving. Een nieuw lid krijgt bovendien nog dit jaar het boek Gendt tussen Kraaijenbosch en Knienepol.

Verder houdt de kring normaal drie lezingen en een excursie per jaar. Leden die bovendien het jaarlijkse themaboek Terugblik willen ontvangen, betalen €22,- per jaar. Dit jaar zal Terugblik gaan over oorlogsverhalen uit de Betuwe. Men kan zich aanmelden als lid via het invulformulier op deze site of via info@historischekringgente.nl

Kringgebouw voorlopig dicht voor publiek

In verband met de maatregelen ter beperking van het Coronavirus zal het kringgebouw van de Historische Kring Gente voorlopig voor publiek gesloten zijn. Voor vragen, informatie en andere zaken blijft de kring bereikbaar via www.historischekringgente.nl en info@historischekringgente.nl.

Lezing 19 maart gaat niet door

Vanwege het advies van de overheid om voorlopig niet in grote groepen samen te komen heeft de Historische Kring Gente besloten de lezing op donderdag 19 maart in de Leemhof niet door te laten gaan. Geert Visser zou het dan over het onderwijs in Gendt hebben, maar in overleg met hem wordt de lezing uitgesteld tot een latere datum als het Corona virus niet meer actief rondwaart. Op dit moment zou misschien menigeen uit voorzorg niet naar de lezing komen en dat zou zonde zijn van dit interessante onderwerp. Zodra het mogelijk is, hoort u een nieuwe datum. Veel sterkte, blijf gezond en maak er het beste van.

Een complimentje voor de kring

Zondag 1 maart is het nationale complimenten dag geweest. De kring werd de woensdag daarop tijdens openingsuren verrast door het echtpaar Schennink-Van Bolderen met twee taarten. Het was een attentie op eigen initiatief, omdat ze altijd met veel plezier het kringblad lezen en waardering hadden voor alle activiteiten van de kring. De waardering was wederzijds want het gebak viel, zoals te zien is, bijzonder in de smaak.

Extra uitgave Ganita mare ter gelegenheid van Gendt 75 jaar bevrijd.

In begin april verschijnt een extra uitgave van Ganita mare met heel veel verhalen van Gendtenaren over de oorlog. Verder komt er nog veel extra informatie naar voren over deze verschrikkelijke tijd die grote indruk heeft gemaakt op alle inwoners. De uitgave beslaat 100 pagina’s en is geïllustreerd met tal van foto’s. Ieder huisgezin in Gendt ontvangt gratis een exemplaar in de bus en alle leden van de kring krijgen deze uitgave natuurlijk ook.

Ganita mare 2020-1 verschijnt binnenkort

Begin februari kunt u Ganita mare 2020-1 verwachten. Het nieuwe kringblad ziet er iets anders uit dan voorheen. Wij zijn overgestapt op een nieuwe drukker en hebben meteen het lettertype wat groter gemaakt; dus makkelijker te lezen. Een aantal plaatjes is nu in kleur. Graag horen wij uw op- en aanmerkingen.

Wat staat erin:

  • Gendt 100 jaar geleden ofwel verslag van de toestand der gemeente
  •  Australië in Gendt
  • Harrie van Moerkerk Schutterskoning
  • Extra uitgave in april
  • De wollef en Roodkepke
  • Verslag lezing Arm en Rijk in de Genealogie
  • Het Hulhuizense veer

en nog veel meer.