Boek van Pater Huisman verschenen

Bij The Read Shop/Bruna in Gendt is sinds kort het boek van pater Huisman te koop: Mijn Jawoord. De prijs is € 12,50. Pater Huisman is afkomstig uit Gendt en in dit boek zijn ook foto’s en verhalen uit die Gendtse tijd te vinden. Huisman heeft na een val van zijn fiets in het ziekenhuis gelegen en is daarna  in een klooster in Nijmegen opgenomen. Niet veel later is hij overleden. Gelukkig heeft hij nog de uitgave van zijn boek mogen meemaken.

Lezing Ferdinand van Hemmen

Erfgoed van de dijken
Ferdinand van Hemmen hield op donderdag 9 november 2017 om 20.00 uur een lezing voor de kring. Locatie: Villa Ganita; Nijmeegsestraat 19, 6691 CK Gendt. De lezing ging over de Waaldijk door de eeuwen heen en de sporen ervan in het landschap. Een actueel thema nu er weer zorgen zijn over de veiligheid van Lingewaard bij hoogwater en er stukken dijk in de komende tijd verhoogd gaan worden.

 

900ste lid Historische Kring Gente

Tijdens het Gendtse Kersenfeest was het spannend. Dan bezoeken veel mensen de tentoonstelling van de Historische Kring Gente  en maken meteen van de gelegenheid gebruik om als ze dat nog niet zijn, lid te worden. Er moesten net tevoren nog 13 aanmeldingen komen om het magische getal van 900 te bereiken. En dat lukte en werd zelfs overschreden. Mevr. Rianne Gelsing uit de Molenwijk in Gendt werd het 900ste lid en zij werd uitgebreid gefêteerd door bestuursleden Mia Gerrits en Henk Klaassen nu in september de stand is opgemaakt.

Zij kreeg het abonnement als verjaarscadeau van haar moeder Fien Gelsing, die al jarenlang lid is. Meestal las ze het kringblad Ganita mare bij haar moeder thuis, dus Fien wist wel dat het cadeau in de smaak zou vallen. Dat het zo’n bijzonder cadeau zou worden, was vooraf niet te voorspellen, want nu kreeg Rianne naast het boek dat ieder nieuw lid dit jaar al ontvangt, nog een boek, n.l. Gendt tussen stad en dorp, een mooie bos bloemen voor haarzelf en een voor haar moeder en als extra verrassing een kwartierstaat, een genealogisch overzicht van haar voorouders. Omdat Rianne net als haar ouders een echte Gendtse is, waren al veel van haar voorouders in het computerbestand van de kring te vinden en de rest werd er door de voorzitter van de kring, Willem Rasing, wiens specialisme genealogie is, nog bij gezocht.

Het is weer even geleden, nl. eind 2014 dat de kring het 800ste lid mocht bijschrijven. Meestal maakt de kring een spectaculaire groei door als er iets bijzonders aan de hand is, zoals een jubileum, een filmavond, een  bijzondere uitgave etc. Dit jaar is er de speciale uitgave geweest omdat de buurtschap Hulhuizen nu 200 jaar bij Nederland hoort en zijn er ongeveer 40 nieuwe leden bij gekomen. Volgend jaar bestaat de kring 35 jaar en het zou mooi zijn als dan het getal van 1000 bereikt zou worden. Zeg niet dat het onmogelijk is, want in 2010 en 2011 was er steeds een aanwas van 100 leden. Met volgend jaar een filmavond op het programma en het 35-jarige jubileum van de kring is alles mogelijk.