Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Historische Kring Gente kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Historische Kring Gente verstrekt. Historische Kring Gente kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Geslacht

– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM HISTORISCHE KRING GENTE GEGEVENS NODIG HEEFT

Historische Kring Gente verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Historische Kring Gente uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG HISTORISCHE KRING GENTE GEGEVENS BEWAART

Historische Kring Gente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Historische Kring Gente verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Historische Kring Gente worden slechts algemene bezoekgegevens bijgehouden via webformulieren, (zoals het aanmeldingsformulier) waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Historische Kring Gente gebruikt deze informatie om met u te kunnen communiceren en uw aanmelding of opzegging aan de secretaris door te geven. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Historische Kring Gente zelf plaatst geen cookies op haar website, waar deze voorkomen zijn het z.g. ‘Third Party Cookies’, die in formulieren kunnen voorkomen die door losse onderdelen (plugins) in onze WordPress website worden gegenereerd. Deze kunnen worden bekeken door onze naam (www.historischekringgente.nl) in te tikken op de website ‘http://www.cookiechecker.nl

FACEBOOK HISTORISCHE KRING GENTE

De gegevens die Facebook opslaat bij een bezoek van u aan Facebook HKG zijn conform aan hetgeen u zelf goedkeurt bij een bezoek aan deze site, deze vallen buiten de controle van Historische Kring Gente.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@historischekringgente.nl
Historische Kring Gente zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Historische Kring Gente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Historische Kring Gente maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Historische Kring Gente verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Historische Kring Gente op via info@historischekringgente.nl

www.historischekringgente.nl is de website van Historische Kring Gente.
Historische Kring Gente is als volgt te bereiken:
Postadres: Nijmeegsestraat 19 6691CK Gendt
E-mailadres: info@historischekringgente.nl

Dit is het logo van HKG

-+=
Top