Onze boekuitgaven

Gendt in beeld

Uitgave bij het 40-jarige jubileum van de kring, G. Visser e.a., 2023

Gendt in beeld is het derde ‘grote’ boek van de kring na Gendt tussen stad en dorp en Gendt tussen Kraaijenbosch en Knienepol.
Dit boek wordt een blader- en kijkboek. De naam zegt het al, de nadruk ligt op de afbeeldingen, de tekst speelt een veel geringer rol. De oorspronkelijke opzet, een boek met de ‘mooiste’ foto’s van de kring bleek al snel niet te werken. Ook al omdat de redacteuren vinden dat het boek een breed beeld van de geschiedenis van Gendt moet geven, waarbij ook het meer recente verleden aandacht verdient. Mensen die over 25 of 30 jaar het boek uit de kast nemen kunnen dan zeggen: ‘Kijk, zo was het in het begin van de 21-ste eeuw.’
Was het aanvankelijk de bedoeling tien hoofdstukken te maken, na onderling overleg besloot de redactie, die uit 3×2 personen bestond, er twee bij te doen, twaalf hoofdstukken en om te voorkomen dat een onderwerp in twee thema’s terecht kwam presenteerden de twee samenstellers dat aan de andere vier én aan de aanwezige vrijwilligers. Iedereen werd uitgenodigd om te reageren op het concept. Overigens, die ‘andere vrijwilligers’ speelden vaak een rol bij de selectie van de foto’s. Als autochtone Gendtenaars waren zij regelmatig een vraagbaak voor de redactie.
Om u alvast een beeld van de inhoud te geven staat hieronder de inhoud van de twaalf hoofdstukken. Omdat er pas in de negentiende eeuw voor het eerst foto’s gemaakt werden, verdient het eerste hoofdstuk over de geschiedenis van ons dorp enige toelichting. Beeldmateriaal uit de tijd voor 1900 is schaars. Het is er wel in de vorm van bijv. oorkonden, tekeningen, oude kaarten en archeologische vondsten. Van de later gemaakte foto’s van dit materiaal is gebruikt gemaakt in het beginhoofdstuk.
1. Verhaal van Gendt
2. Geloven
3. Aan het werk
4. Zorgen voor elkaar
5. Onze gezondheid
6. Naar school
7. Van plaats naar plaats
8. Verdediging van het grondgebied
9. Sporten in Gendt
10. Cultuur en folklore
11. Monumentaal Gendt
12. Veertig jaar Historische Kring Gente
Ieder hoofdstuk begint met een inleiding van één bladzijde, die dient als achtergrond voor het thema. Dat krijgt daardoor een plaats in de geschiedenis van Gendt. Daarna volgen de foto’s met een korte begeleidende tekst.

U kunt inschrijven voor ons fotoboek dat in september uitkomt.

Voorintekenen voor leden € 15.-
niet leden € 17,50.
Na 1 oktober € 20,-
U kunt ook lid worden ons streven is 1000 leden.

Mocht u willen intekenen voor een boek dan verzoeken wij u het formulier dat u vindt in de Ganita Mare in te vullen en voorzien van een handtekening in de brievenbus te doen bij Villa Ganita Nijmeegsestraat 19, te Gendt.
U kunt ook een mail sturen naar:

info@historischekringgente.nl

– Geef dan aan of u contant betaalt bij aflevering van het boek.
– Het bedrag overmaakt op bankrekeningnummer NL 93 RABO 01164 26 705

Gendt tussen stad en dorp, G. Visser e.a., 2008

Uitgave bij het 25-jarige jubileum van de kring.

Dit boek bevat tal van oorspronkelijke verhalen die lopen van de prehistorie tot de jaren vijftig van de 20e eeuw. Zo is er een artikel over de loop van de Waal bij Gendt door de eeuwen heen, wordt over de archeologische vondsten in Gendt verteld, de eerste vermelding in een oorkonde, de geschiedenis van Hulhuizen, genealogie, vervoer en steenfabricage en niet te vergeten de oorlog en de wederopbouw. UITVERKOCHT. 

Gendt tussen Kraaijenbosch en Knienepol, Y. de Boer-Ravestein e.a.,2013

Uitgave bij het 30-jarige jubileum van de kring, legt meer de nadruk op het leven in Gendt in de 19e en 20ste eeuw.
Daarvoor spreken verhalen over het leven, wonen en werken in Gendt in de 19e eeuw en een onderwerp als de opkomst en neergang van de steenfabricage in de polder in de 20e eeuw. Toch gaat het soms wat verder in de tijd terug zoals over het ontstaan, bewoning en archeologie van Gendt en omgeving en de katholieke kerken in Gendt en Hulhuizen na de Reformatie. Meer eigentijdse verhalen zijn er over het Kersenfeest, verklaring van de straatnamen in Gendt en niet te vergeten de jeugdherinneringen van de bekende schrijfster Esther Gerritsen.

In beide boeken staan nog veel meer andere artikelen, die hier niet genoemd zijn en komt het Gendtse dialect aan bod. Ze zijn allebei gelardeerd met veel oude foto’s en gewoon een must voor iedere (voormalige) inwoner van Gendt. UITVERKOCHT.

-+=
Top