Bestuur

René Derksen ‘voorzitter’

René Derksen hebben wij bereid gevonden om per 1 september 2022 de functie van voorzitter op zich te nemen. Hij is werkzaam als directeur-bestuurder van een Montessorischool in Veenendaal en fractievoorzitter in onze gemeente voor Lokaal Belang Lingewaard. René heeft veel ervaring in het Gendtse verenigingsleven. Hij was onder andere voorzitter van de stichting Duursport.

Email: voorzitter@historischekringgente.nl

Ria Niënhaus-Brussen ‘secretaris’

Na het zo tragisch overlijden van onze secretaris Yvonne de Boer-Ravestein heeft Ria Niënhaus-Brussen op 1 juli 2022 al haar werkzaamheden overgenomen. Zij is onze nieuwe secretaris. De afhandeling van de in- en uitgaande correspondentie wordt door haar verzorgd. Zij maakt ook deel uit van de redactie van het kringblad Ganita mare.

info@historischekringgente.nl

Geert Witjes ‘penningmeester’

Geert Witjes is sinds 1 juli 2006 penningmeester van de kring. Hij is de opvolger van Harrie Scholten die deze functie vanaf 1983 heeft vervuld. Geert is een geboren en getogen Gendtenaar met veel belangstelling voor de (Gendtse) historie. Als voormalig bankmedewerker ( inmiddels in de VUT) is Geert gewend om voor andermans geld te zorgen. Als penningmeester verzorgt hij de inning van de contributies en bewaakt de in- en uitgaven van de kring.

Email: geertwitjes@hotmail.nl

Mia Gerrits-Bouwman ‘ledenadministratie en genealogie’

Mia Gerrits-Bouwman verzorgt de ledenadministratie. Aanmeldingen, verhuizingen of wijzigingen van e-mail adres en gegevens van overleden leden worden door haar bijgehouden. Tevens plaatsvervangend penningmeester en werkzaam binnen de sectie genealogie. De sectie genealogie heeft inmiddels een bestand van 41000 personen. Al deze personen hebben op een of andere wijze te maken gehad met de burgerlijke- of kerkelijke administratie van de voormalige gemeente Gent, c.q. Gendt.

E-mail: ledenadministratie@historischekringgente.nl 

Riet Berends ‘fotografie’

Riet Berends is verantwoordelijk voor de ordening van het verleden in geschrift en beeldmateriaal. Samen met vrijwilligers verzamelt zij o.a. oude kranten, oude foto’s, oude bidprentjes. Heeft U nog oude foto’s dan zou het fijn zijn als wij die van U mogen kopiëren en aan onze verzameling kunnen toevoegen. Ook oude bidprentjes – het liefst zeer oude – zijn bij ons altijd welkom, of anderszins als het maar iets met Gendt te maken heeft.

Henk Klaassen ‘onderzoek’

Henk Klaassen is als bestuurslid van de kring voornamelijk bezig met de jaarlijks terugkerende fototentoonstelling voor het kersenfeest. Hij verzorgt daarnaast ook menigmaal andere tentoonstellingen, want verenigingen vragen aandacht, vanaf hun oprichting tot een jubileum. Hij houdt op zijn tijd ook PowerPointpresentaties over (verdwenen) historische gebouwen en objecten in Gendt en naaste omgeving en doet daar ook onderzoek naar. De Gendtse buurtschappen en hun bewoners zijn o.a. zijn specialiteit. Hij fotografeert en schrijft artikelen voor ons kringblad.

Vacature ‘jaarprogramma’

Momenteel is er een vacature voor  de programmering van lezingen en de jaarlijkse excursie.  Dit bestuurslid nodigt de sprekers uit, kijkt welke lezingen voor de leden interessant zijn en bespreekt de locaties. Het verslag van de lezingen en/of excursie wordt dan  in de Ganita mare geplaatst.

E-mail: fotodocumentatie@historischekringgente.nl

 

-+=
Top