Archeologie

Dit zijn de beschrijvingen van de archeologische vondsten gedaan in Gendt door de sektie Archeologie van de Historische Kring Gente
Aan de beschrijvingen en de foto’s wordt nog gewerkt.


Gevonden onder de aanbouw van het Wit-Gele Kruisgebouw aan de Markt te Gendt door Dhr. Bredie uit Bemmel. Restanten uit de IJzertijd.


Bij de bouw van het nieuwe postkantoor aan de Dorpstraat 1985


Een Romeins graf in een drijfstal aan de Angerensestraat


Een Merovingisch grafveld aan de Munnikhofsestraat


Waterput in Gendtse polder


Het bijhouden van de dijkverzwaring in 1990


Restanten van een IJzertijdboerderij in Hulhuizen


‘Losse’ archeologische vondsten uit Gendt


Vondstverwerking op de zolder van het HKG-gebouw