Mutaties bestuur

Door het aftreden van onze voorzitter Willem Rasing en het tragische overlijden van onze secretaris Yvonne de Boer waren wij genoodzaakt op zoek te gaan naar hun vervangers voor het dagelijks bestuur.
Wij prijzen ons gelukkig dat we daar op korte termijn in geslaagd zijn en willen beiden graag aan u voorstellen.
René Derksen hebben wij bereid gevonden om per 1 september 2022 de functie van voorzitter op zich te nemen. Hij is werkzaam als directeur-bestuurder van een Montessorischool in Veenendaal en fractievoorzitter in onze gemeente voor Lokaal Belang Lingewaard. René heeft veel ervaring in het Gendtse verenigingsleven. Hij was onder andere voorzitter van de stichting Duursport.

Ria Niënhaus-Brussen is met ingang van 1 juni 2022 onze nieuwe secretaris. Zij is al druk bezig met haar secretariaat werkzaamheden. Ria was al betrokken bij de kring door haar werk voor ons kringblad Ganita Mare. In haar werkzame leven was ze actief voor de toenmalige Gemeente Gendt en de Woonstichting Gendt.

Het bestuur van de Kring ziet de samenwerking met beiden met veel vertrouwen tegemoet.

Verder nog een bestuur mutatie.
Robert Braam heeft te kennen gegeven dat hij zijn werkzaamheden als docent en de vele activiteiten voor zijn Museum Niemandsland niet meer kan combineren met zijn functie als bestuurslid van onze kring. Wij vinden dat jammer maar hebben er alle begrip voor. Inmiddels hebben we Robert al bedankt voor zijn inzet voor de kring en hem een passend geschenk overhandigd.

Uitslag Rabo Clubsupport

 

De Historische Kring Gente dankt de leden voor hun stem.

De uitslag van Rabo ClubSupport is voor onze historische kring weer heel gunstig geweest.
Wij kregen € 1261,07.
Ieder jaar doen er meer clubs en verenigingen aan mee en net als vorig jaar kon men maar één stem per club uitbrengen.
Dan is dit bedrag helemaal boven verwachting!
In 2023 bestaat de kring 40 jaar.
Dit jubileum willen wij op een bijzondere manier invullen.
De contributie willen wij op hetzelfde bedrag houden.
Diverse hardware is verouderd en moet vervangen worden.
Dus hartelijk bedankt voor uw stem!

Rabo Clubsupport

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Rabobank Club support.
Leden van de Rabobank kunnen vanaf 5 tot en met 27 september 2022 stemmen op de vereniging die zij een financieel voordeeltje gunnen. Iedereen met een rekening bij de Rabobank kan gratis lid worden van die bank en één stem op de favoriete vereniging uitbrengen. Dat wil zeggen er mogen maximaal 3 stemmen worden uitgebracht, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren maar één stem per vereniging.

De afgelopen jaren hoefde onze contributie niet te worden verhoogd, door de vele stemmen die op ons werden uitgebracht. Tevens konden aan-passingen plaatsvinden in de automatisering.
Volgend jaar bestaat onze Kring 40 jaar. Dit jubileum willen we op een bijzondere manier invullen. Daarom hopen wij ook dit jaar dat u weer uw stem wil uitbrengen op de Historische Kring Gente.

De uitslag van de actie wordt bekend gemaakt medio oktober a.s.

Ganita Mare

In verband met het overlijden van Yvonne de Boer komt de Ganita Mare no. 2 pas in juli uit. Zij was de eindredacteur en de maker van het blad.

In memoriam Yvonne de Boer

Donderdag 19 mei werden wij opgeschrikt door het trieste bericht dat ’s nachts in het ziekenhuis te Nijmegen op 69-jarige leeftijd onze trouwe secretaris Yvonne de Boer is overleden. Woorden schieten te kort en onze gedachten zijn bij haar man Nico, zoon Scott en schoondochter Esther.

Als historische kring wensen wij de familie veel sterkte toe.

Allemaal zullen wij een weg moeten vinden om dit plotselinge overlijden na een verblijf van 10 weken in het ziekenhuis een plaats te moeten geven.

Namens het bestuur van de Historische Kring Gente.

 

Lezing onderwijs gaat door

Wij denken dat de lezing over Gendts onderwijs nu eindelijk door kan gaan.

Door wie: Geert Visser

Wanneer: vrijdag 22 april 2022 om 20.00 uur (niet te vergeten bij zoveel tweeën)!

Waar: grote zaal Providentia, Dorpstraat, Gendt

Intieme feestdagen

Door de corona maatregelen is ons kringgebouw, Villa Ganita, voorlopig tot 17 januari 2022 dicht. De lezing over onderwijs door Geert Visser, gepland op 14 januari, kan niet doorgaan. De nieuwe datum krijgt u via ons kringblad te zijner tijd door.

De Historische Kring Gente wenst u ondanks alles gezellige dagen en een heel gezond 2022.

Mooi resultaat bij Rabo ClubSupport

De uitslag van Rabo ClubSupport is voor onze historische kring weer heel gunstig geweest. Wij krijgen € 1238,27. Dit bedrag danken wij aan de mensen die een stem op onze kring hebben uitgebracht. Ieder jaar doen er meer clubs en verenigingen aan mee en dit jaar kon men maar één stem per club uitbrengen. Dan is dit bedrag helemaal boven verwachting!  Dus hartelijk bedankt voor uw stem!

Actie 1.000ste lid

De Historische Kring Gente is op weg naar haar 40-jarige bestaan in maart 2023.  Een mijlpaal  en dus reden voor een feestelijke gebeurtenis. Wat zou het geweldig zijn als onze florerende club dan 1.000 of meer leden zou hebben.

Voor het bepalen wie het 1.000ste lid wordt, hebben wij een spelregel bedacht om iedereen een gelijke kans te geven.  Er zal worden geloot tussen alle nieuwe leden die zich vanaf heden tot ons jubileum aanmelden of aangemeld worden. De aanbrenger van dit lid (bij een cadeauabonnement) krijgt een prachtige taart en het 1.000ste lid zelf zal in het zonnetje gezet worden met attenties zoals het boek Gendt tussen Kraaijenbosch en Knienepol en het vrijwel uitverkochte boek Gendt tussen stad en dorp en nog enkele andere leuke verrassingen.

Dus doe uw best: breng een nieuw lid aan of word nu lid. Wie weet wordt u dan wel het 1.000ste lid.

 

 

Weer een beetje terug naar normaal

Het kan weer! Vanaf 28 juni is ons kringgebouw weer op de normale tijden open, dus op maandagavond van 20 tot 22 uur en woensdagmorgen van 9.30 tot 12 uur.   Doordat er al  zo’n rare rustperiode is geweest,  gaan wij nu in de vakantieperiode, dus in juli en augustus, gewoon door.  Soms in afgeslankte vorm als er wat minder vrijwilligers aanwezig zijn (die willen nu ook echt op vakantie), maar er zullen mensen zijn om vragen te beantwoorden of om  vondsten, bidprentjes, foto’s e.d. aan te nemen.  Tot ziens!

-+=
Top