De nieuwe Ganita mare

Circa half juni wordt het nieuwe kringblad verwacht. Welke artikelen zullen er waarschijnlijk in komen:

  • De emigratie van André Dinnissen naar Canada in 1950
  • Een onbekende burgemeester die leefde van 1733-1783
  • Vjaordage, een dialectverhaal
  • Genealogie Kersenkoningin 2018 Loes Aarntzen
  • Historie 40 jaar fietsploeg De Snelbinders
  • Bijna 50 jaar Palino in Gendt
  • De rietmattenfabriek

en nog veel meer.

Wij doen mee met de Rabo Clubkas Campagne

Van 15 t/m 28 april kunnen leden van de Rabobank stemmen uitbrengen op hun favoriete club of vereniging. Iedere stem op ons levert ons geld op. Daardoor kunnen wij al jarenlang het lidmaatschapsgeld gelijk houden en vaak nog wat extra’s voor de kring doen. Als er straks geld overblijft, willen wij volgend jaar mei,  als Nederland 75 jaar vrijheid kent,  een speciale, extra editie van ons kringblad uitbrengen over de Tweede Wereldoorlog met nog onbekende Gendtse feiten en verhalen.  Uw stem helpt!  Alleen wie tijdig als lid van de Rabobank is geregistreerd krijgt vijf stemmen om maximaal twee per club of vereniging te besteden. Wij hopen dat u ook dit jaar aan ons denkt.

Genoeg aanmeldingen voor uitje naar Openluchtmuseum

Op 18 april gaat een aantal van onze leden met de MuseumPlusbus naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Dit uitje is aangekondigd in ons kringblad en intussen zit de bus vol. Iedereen die meekan, heeft daarvan bericht gehad. We verwachten dat met name de Canon van Nederland in Arnhem op veel interesse kan rekenen. Veel plezier!

Excursie van 16 januari naar Grave

De winter is eigenlijk geen tijd voor een excursie, maar dit keer moest het, want de tentoonstelling in het Graafs museum met enkele Gendtse archeologische vondsten hield begin februari op. Onze vondsten uit enkele Romeinse graven in de Angerensestraat en een opgraving in Hulhuizen in 1991 waren beschikbaar gesteld omdat Wim Tuijn eraan meegewerkt had. Hij was de inspirator van de Archeologische Werkgemeenschap Nijmegen. Die vierde met de expositie het 50-jarig jubileum met door vrijwilligers uit deze regio opgegraven ‘schatten’.

Dus op een gelukkig droge middag, gingen wij al carpoolend naar Grave. Onze rondleider Martien Koolen bereidde ons in het museum voor met de opmerking dat er geen topstukken te verwachten waren. Toch bleek de expositie alleszins de moeite waard. Iedere werkgroep had fraaie voorwerpen ingeleverd, zoals stukjes glazen La Tene armbanden, bronzen fibula’s en terra sigillata aardewerk, het luxe geïmporteerde serviesgoed uit de oudheid. Martien Koolen was als jongen al door het archeologische virus gegrepen en dat werd geïllustreerd met een foto van hem bij een ijzertijd opgraving in Wychen in 1968. Hij vertelde dat in Grave in beerputten ook veel middeleeuwse stukken (inderdaad in stukken) aangetroffen waren en dat er veel skeletten opgegraven waren van het voormalige kerkhof bij de Elisabethkerk. Er lag in de expositie een compleet geraamte van een 30-jarige man uit de 16e eeuw. Deze had een genetische afwijking waardoor de schedelnaad niet goed gesloten was en dat familiaire trekje was in nog enkele andere skeletten aangetroffen. Veel graven waren in het verleden al gauw na de begrafenis geschonden, waarbij de kostbaarste bijgaven natuurlijk verdwenen. Maar er was genoeg te zien.

Dit bezoek aan het Graafs museum was een uitgelezen gelegenheid om na afloop het charmante plaatsje Grave te bekijken. Dit gebeurde met een andere rondleider, Leon van Kan. Eerst werd door een maquette heel duidelijk dat Grave een vestingstad aan de Maas is met aan de buitenkant een aantal bastions. Grave betekent oorspronkelijk ook gracht. Sommige huizen hadden blauwe daken, maar de meeste de goedkopere rode. De voornaamste gebouwen zoals de kerken en de poortgebouwen kon je duidelijk herkennen aan de blauwe kleur. Grave is een belangrijke handelsstad tussen Den Bosch en Nijmegen geweest en is in het verleden door de Spanjaarden en Fransen belegerd. Daardoor is veel vernietigd, vooral in het rampjaar 1672 waarbij in de Gasthuisstraat maar drie huizen overeind bleven. Die lagen meer aan de buitenkant en daar werd overheen geschoten. Daarna is het stadje weer opgebouwd met smalle straatjes met klinkers. Wij zagen de belangrijkste gebouwen, zoals de Elisabethkerk die na de reformatie protestants en nu weer katholiek is en de kleinere Begijnenkerk die eerst katholiek, maar daarna protestants werd. Grave is door de jaren heen vast op de plek blijven liggen, maar wel in de hoogte gegroeid op de vernietigde oude gebouwen. Dat werd duidelijk bij een bepaald punt waar onderaan een trap nog het oorspronkelijke niveau lag. Op sommige plekken tochtte je toch wel uit je verschoning. Grave is leuk, maar nog leuker als het de thermostaat wat hoger zet. Klik hier voor meer foto’s.

Uitslag RaboClubkasCampagne

Wij willen iedereen die op de Historische Kring Gente gestemd heeft van harte bedanken. Wij we zijn op de tweede plaats geëindigd en dat is een prachtig, geweldig resultaat.  Wij krijgen daardoor van de Rabo € 1.455,06. Wij kunnen dus de contributie gelijk houden en misschien nog een nieuwe beamer of scherm aanschaffen. Eerste werd de Speeltuinvereniging Hulhuizen en na ons eindigde de Harmonie St. Caecilia. Gendt is ook dit keer door de leden van de Rabobank niet vergeten en wij willen speciaal onze aanhangers nog eens extra bedanken. Op de foto nemen Mia Gerrits en Henk Klaassen de cheque in ontvangst.

Bestellen dvd Ien Gendt

Op de filmavond van 19 maart is de film Ien Gendt vertoond. Het eerste en oudste deel is voornamelijk in zwart/wit met muziek eronder en het tweede deel is  in kleur en met gesproken geluid. Van beide delen is een dvd te bestellen. Iedere dvd kost € 10,-. Geef s.v.p. aan welk deel u wilt bestellen of misschien allebei en maak het betreffende bedrag over aan de Hist. Kring Gente te Gendt, NL93 RABO 0116426705 onder vermelding van uw naam en adres. Zodra de dvd klaar is, krijgt u bericht om deze op te halen in Villa Ganita, Nijmeegsestraat 19 te Gendt.

Oude Gendtse film te zien bij Omroep Gelderland

De nieuwe TV-serie ‘Ons Dorp’ van Omroep Gelderland neemt de kijker mee terug naar de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. De jaren waarin de Enschedese ondernemer Johan Adolfs met zijn Bolex-camera stad en land afreisde om zijn dorpsfilms op te nemen. Adolfs heeft ook in Gendt gefilmd in 1949 en de Historische Kring Gente heeft die film uit het kringarchief ter beschikking gesteld aan de omroep. Gendt bijt de spits af. Als eerste van de reeks wordt de Gendtse film uitgezonden en wel op dinsdag 9 januari 2018. Riet Berends en Ria Schouten, bestuursleden van de Historische Kring Gente, hebben de film van commentaar voorzien. Vanaf 9 januari is iedere dinsdag om 17.20 uur (ieder uur herhaald) een dorpsfilm te zien bij Omroep Gelderland. (Terug)kijken en luisteren kan ook online. Via de website van Omroep Gelderland (TV Gelderland: www.gld.nl/tv) en natuurlijk via de gratis Omroep Gelderland app.