Archeologie

Dit zijn de beschrijvingen van de archeologische vondsten gedaan in Gendt door de sektie Archeologie van de Historische Kring Gente
Aan de beschrijvingen en de foto’s wordt nog gewerkt.


Gevonden onder de aanbouw van het Wit-Gele Kruisgebouw aan de Markt te Gendt door Dhr. Bredie uit Bemmel. Restanten uit de IJzertijd.

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”Archeologie-IJzertijd”]


Bij de bouw van het nieuwe postkantoor aan de Dorpstraat 1985

[Best_Wordpress_Gallery id=”26″ gal_title=”Archeologie-Postkantoor”]


Een Romeins graf in een drijfstal aan de Angerensestraat

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”Archeologie-Angerensestraat”]


Een Merovingisch grafveld aan de Munnikhofsestraat

[Best_Wordpress_Gallery id=”29″ gal_title=”Archeologie Merovingers in de Munnikhofsestraat”]


Waterput in Gendtse polder

[Best_Wordpress_Gallery id=”28″ gal_title=”Archeologie Waterput”]


Het bijhouden van de dijkverzwaring in 1990

[Best_Wordpress_Gallery id=”27″ gal_title=”Archeologie-dijkverzwaring”]


Restanten van een IJzertijdboerderij in Hulhuizen

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”Archeologie IJzertijd-Hulhuizen”]


‘Losse’ archeologische vondsten uit Gendt

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”Archeologie losse vondsten”]


Vondstverwerking op de zolder van het HKG-gebouw

[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”Archeologie-vondstverwerking”]