Agenda

Jaarprogramma seizoen 2017-2018

Erfgoed van de dijken

Lezing met Ferdinand van Hemmen
Donderdag 9 november 2017, 20.00 uur
Villa Ganita; Nijmeegsestraat 19, 6691 CK Gendt

Het spannende levensverhaal van de Waaldijk; de sporen hiervan in het landschap; de verborgen wijsheden
De dijken zijn weer volop in de picture. De verruwing van het weer door de opwarming van de oceanen baart zorgen over de hoogwaterveiligheid. In september was dan ook de grootste hoogwateroefening in de geschiedenis van ons land. Het waterschap is intussen bezig met een mammoet-programma voor de dijken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin wordt voorrang gegeven aan de dijken langs de Waal, van Gorinchem tot Doornenburg.

De verwachting is dat binnenkort ook de Waaldijk van Lingewaard aan de beurt komt. De rijke cultuurhistorie van die dijk kan een inspirerende bouwsteen worden voor het ontwerp van de dijkversterking. Want een dijk moet niet alleen veilig zijn maar je moet ook kunnen zien wat die door de tijd heen heeft moeten doorstaan, hoeveel offers de Betuwnaar heeft moeten brengen om droge voeten te behouden. Al met al reden voor landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen om eens stil te staan bij het spannende levensverhaal van de Lingewaardse dijken.

Waaldijk in Gendt

Ingegaan wordt op vragen als: waarom, wanneer en hoe zijn de dijken gebouwd? Wat was hun lot door de eeuwen heen? Mag je de dijk wel succesvol noemen? Hoe kun je de bewogen geschiedenis van de dijk aflezen aan het landschap? En wat kunnen we van die historie leren in een tijd dat het water misschien wel meer dan ooit gaat uitdagen.

Dijkdoorbraak bij Doornik in 1799

Foto-avond met Henk Klaassen

Woensdag 28 februari 2018, 20.00 uur
SKC De Leemhof, Dorpstraat 1, 6691 AV Gendt 

Groente- en fruitwinkel van Rensen

De foto-avond gaat over de verdwenen winkeltjes en cafés in Gendt en zal weer een schat aan herinneringen oproepen. Meestal zijn deze lezingen goed bezocht dus kom op tijd.

De winkel van Hoogveld aan de Dorpstraat

Films uut de oude deus

Maandag 19 maart 2018, 20.00 uur
Spiegelzaal Providentia, Dorpstraat 5, 6691 AV, Gendt

We proberen weer met oude beelden uit het filmarchief van de kring een nieuwe film samen te stellen met de meest aansprekende momenten uit het verleden. De film wordt geprojecteerd op een groot scherm.
De Spiegelzaal is boven, rechts van de trap is een lift.

Excursie Streekmuseum Baron van Brakel met rondleiding

Zaterdag 21 april 2018, 14.00 uur.

Landgoed Den Eng, Provincialeweg 21, 4032 NZ Ommeren
Vertrek vanaf Villa Ganita om 13.00 uur, Nijmeegsestraat 19, 6691 CK Gendt, carpoolen is mogelijk. We beginnen om 14.00 uur

Streekmuseum Baron van Brakell

Streekmuseum Baron van Brakell is gevestigd op het landgoed Den Eng in Ommeren. Het museum heeft als doelstelling bezoekers te informeren over het verleden van de Betuwe. Dit gebeurt aan de hand van een drietal thema’s:
Wonen en werken in de Betuwe
Streekgeschiedenis
Boerenwagens uit het Rivierengebied

Het Streekmuseum Baron van Brakell is ontstaan uit een samengaan van
Heemkundigmuseum Ommeren
Historische Kring Kesteren en Omgeving & Arend Datema Instituut
Boerenwagenmuseum Buren

Oorsprong van het voormalige Heemkundig Museum. 
Het Heemkundig Museum Lienden te Ommeren is ontstaan in het begin van de 80-er jaren op initiatief van enkele prominente inwoners. Het betrof hier landbouwers, een burgemeester, een gemeentesecretaris, enkele onderwijzers, een bankdirecteur, maar bovenal een oud-Liendenaar die zich bijzonder interesseerde voor het “oude” in onze leefgemeenschap. Zij zagen met lede ogen aan dat diverse waardevolle zaken op de schroothoop belandden dan wel voor een appel en een ei werden verkocht aan opkopers. Vele materialen waren niet meer nodig in het kader van mechanisatie en automatisering in de loop van de 19e en 20e eeuw. Deze mensen hadden of kenden zelf een aantal historische voorwerpen en wisten dat er bij vrienden en bekenden ook wel spullen aanwezig waren die eigenlijk in een museum thuishoorden, uiteraard om dit voor het nageslacht te behouden. Dit en meer is te lezen op hun website www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl

Het museum is rolstoel toegankelijk. Er is een lift aanwezig en u kunt desgewenst gebruik maken van de aanwezige rolstoel of rollator.

Achter het museum kunt u het fraaie loofbomenbos Den Eng bezoeken, met daarin zowel oude als bijzondere parkbomen. Op het eilandje vindt u het graf van Baron van Brakell

Gratis toegang voor de lezingen, voor de koffie/thee in Villa Ganita wordt een bijdrage van € 0,50 gevraagd.

Ria Schouten-de Haan